menu

3 Latki - "Jagódki"

2018-11-05 12:00:00 (ost. akt: 2018-12-30 11:03:35)

HYMN GRUPY

Jesteśmy jagódki, czarne jagódki,
Mieszkamy w lasach zielonych, zielonych,

Oczka mamy czarne, buźki granatowe,
A sukienki są zielone i seledynowe.

A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
Idziemy na jagody, na jagody,
A nasze czarne serca, czarne serca,
Biją nam radośnie bum tarara bum. x2

Jesteśmy jagódki, leśne jagódki,
Mieszkamy w lasach zielonych, zielonych,
Noski mamy śmieszne, rączki granatowe,
A czapeczki też nosimy kiedy zimno w głowę.

A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi,
Idziemy na jagody, na jagody,
A nasze czarne serca, czarne serca,
Biją nam radośnie bum tralala bum.


Tematy kompleksowe na miesiąc Styczeń:
1. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
2. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
3. JAKA JEST ZIMA?
4. BEZPIECZNA ZABAWA ZIMĄ
5. PTAKI ZIMĄWiersz
ŚNIEG Ludwik Jerzy Kern

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,
Że śnieg powinien być kolorowy?
Albo zielony,
Albo czerwony,
Liliowy
Albo beż.
Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,
A bałwan biały nie byłby, ale
Albo zielony,
Albo czerwony,
Liliowy
Albo beż.
Śnieżki tak samo w zimowej porze
Byłyby wtedy w jakimś kolorze.
Albo zielone,
Albo czerwone,
Albo beż.
Bardzo kolory by się przydały,
A tu tymczasem wciąż pada biały,
Biały, bielutki,
Miękki, mięciutki,
Świeży, świeżutki
Piosenka „Jestem złotą rybką”

1. Jestem złotą rybką dla babci i dziadka.
Spełniam ich życzenia, bo to sprawa łatwa.

Ref.
Na, na, na, na
na, na, na, na, na,
spełniam ich życzenia
bo to sprawa łatwa.

2. Dam im gwiazdkę z nieba na małym obrazku.
Zrobię czary mary by nabrała blasku.

Ref.
Na, na, na, na
na, na, na, na, na,
zrobię czary mary
by nabrała blasku.

3. Potem ich zabiorę na spacer do lasu.
Bo na nudę ze mną nigdy nie ma czasu.

Ref.
Na, na, na, na
na, na, na, na, na,
bo na nudę ze mną
nigdy nie ma czasu.Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne w miesiącu styczniu:
• Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
• Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
• Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
• Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
• Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
• Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
• Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
• Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
• Eksperymentowanie ze śniegiem – poznawanie właściwości śniegu.
• Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
• Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
• Określanie cech zimowej pogody.
• Eksperymentowanie ze śniegiem – malowanie na śniegu.
• Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
• Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
• Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
• Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
• Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
• Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
• Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
• Kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
• Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
• Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
• Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
• Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
• Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
• Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
• Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
• Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
• Nabieranie wiary we własne umiejętności.
• Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
• Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
• Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
• Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
• Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
• Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
• Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
• Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
• Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.
• „Powitanka” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.
• Zabawy wprowadzające do tematu dnia – zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, słuchanie piosenek, praca z
obrazkiem, zabawy muzyczno-ruchowe, osłuchanie z piosenką, ćwiczenia oddechowe.
• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad
bezpiecznej zabawy na śniegu. Zwrócenie uwagi na kolejność wkładania ubrań.
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.