menu

Dla rodziców

2016-07-12 11:27:10 (ost. akt: 2016-07-12 13:12:42)

Dzień przedszkolaka :)


RANEK:
• Przychodzenie dzieci,
zabawy dowolne w wybranym kąciku tematycznym -bezpośredni udział nauczycielki
w zabawach, zajęcia rozwijające zainteresowania,
zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze. Zabawa ruchowa.
• Przygotowanie do śniadania.
sniadanie (ok. godz. 8.30)

" ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE"

Zabawy swobodne, zajęcia w małych zespołach lub indywidualne.
• Ćwiczenia:
- rozwijające umiejętności wypowiadania się i pamięci,
- usprawniające motorykę i koordynację wzrokowo - ruchową,
- percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
- percepcji słuchowej,
- umiejętności matematycznych.
Aktywność muzyczna i plastyczna. Zabawy w ogrodzie, inspirowanie zabaw przez nauczycielkę: obserwacje przyrodnicze, działalność plastyczna, zajęcia ruchowe. 3. Przygotowanie do obiadu. Obiad (ok. godz. 12.00)

POPOŁUDNIE:

- Odpoczynek po obiedzie - leżakowanie (3 łatki). Czytanie dla dzieci.
- Zabawa ruchowa.
- Podwieczorek (ok. godz. 14.00)
- Działania zespołowe, praca indywidualna.
- Utrwalenie zdobytej wiedzy, rozwijanie zainteresowań dzieci w działaniach zespołowych i indywidualnych,
- Zabawy w ogrodzie.
- Rozchodzenie się dzieci. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki ustalają dla każdej grupy szczegółowy rozkład dnia. z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/07/orig/projekt-6186.png


https://m.powiatszczycienski.pl/2016/07/orig/rodzice-6225.png
  • Zdrowo i sportowo-Edycja 2020/2021
  • Mały Miś 2020/2021
  • Projekt edukacyjny - Koziołek Matołek
  • Certyfikat - praca zdalna
  • ZAŚWIADCZENIE
  • Spotkanie z Panią Wiosną
  • Podziękowanie
  • List od Prezydenta RP
  • FANTAZJA ŚWIĘTUJE 100-ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI