menu


OGŁOSZENIE
Od 1 marca 2017 r. w Miejskim Przedszkolu nr 2 „Fantazja” w Szczytnie
rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2017 / 2018
Harmonogram rekrutacji

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym w I – II etapie:
1 – 17 marca 2017 r.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


2.
termin : 20 – 24 marca 2017 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.131 pkt 2 ustawy prawo oświatowe


3.
termin: 31 marca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
-----------------------------------------------------------------------
===================================================================

Regulamin rekrutacji
do Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Fantazja” w Szczytnie
na rok szkolny 2017/2018

-----------------------------------------------------------------------