menu

O nas

2016-07-12 10:52:43 (ost. akt: 2016-07-12 11:25:17)

Przedszkole znajduje się w Szczytnie przy jednej z głównych ulic. Mieści się w wolnostojącym budynku, oddzielonym od jezdni pasem zieleni.
Jesteśmy przedszkolem miejskim, przyjaznym dziecku, rodzicom i środowisku. W 2004 roku nadano nazwę naszemu przedszkolu "Fantazja" - wspólnie wybraną przez rodziców i dzieci.


„Mów dziecku, że jest dobre,

że umie, że potrafi...”


MISJA PRZEDSZKOLA

„Przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku”


• Wychowujemy dzieci ku dobru tak, aby w przyszłości umiały kochać, szanować
i wspierać tych, którzy znajdują się w jego otoczeniu.
• W naszym przedszkolu dziecko jest zauważone, docenione, a jego zdanie wysłuchane i zaakceptowane.
• U nas, poprzez zabawę i współczesne tendencje w pedagogice, dziecko zdobędzie umiejętność rozwiązywania konfliktów, pokonywania trudności i niepowodzeń.
• Swoje funkcje przedszkole realizuje przy ścisłej współpracy z rodzicami.


Przedszkole istnieje od 1947 roku. Przez wiele lat spełniało role przedszkola ćwiczeń, doskonaląc umiejętności przyszłej kadry pedagogicznej. Obecnie do przedszkola bardzo często uczęszczają dzieci naszych wychowanków. Placówka czynna jest od 6.00 do 16.30. Godziny te dostosowane są do potrzeb rodziców. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, wyzwalając ich potencjał twórczy.

Do przedszkola uczęszcza około 160 dzieci. Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z nowo zakupionymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. W naszej pracy wspieramy indywidualny rozwój dziecka, dbamy o jego zdrowie, wspieramy rodziców w procesie wychowania. Wszystkie działania podejmujemy kierując się dobrem dziecka i rodziny. Szczególną uwagę zwracamy na zgodne współdziałanie dziecka ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym.

Od 5 lat wydawana jest w naszym przedszkolu gazetka "Przedszkołaczek" informująca rodziców o najważniejszych wydarzeniach z życia przedszkola.