menu

6 Latki - "Nutki" Oddział przedszkolny

2019-08-29 11:19:54 (ost. akt: 2019-11-05 17:01:39)

HYMN NUTEK:

Do przedszkola wpadły nutki
wszystkie miały czarne butki
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.

Ref; Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy
do, re, mi, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie
w dużym czarnym fortepianie
i biegały i skakały po klawiszach
czarno - białych.

Ref;Ta wysoko, tamta nisko....

Nawet na leżakowaniu
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.

Ref;Ta wysoko, tamta nisko...


http://m.szczycienski.wm.pl/2019/09/orig/nutki-24559.png


TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC LISTOPAD:

1.Polska-moja ojczyzna
2.Mój dom
3.Moje prawa i obowiązki
4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo
PIOSENKA NA MIESIĄC LISTOPAD:

„Moje prawa”

1. Chociaż lat mam tak niewiele,
mam już swoje prawa,
chcę być bardziej szanowany
i chcę być kochany.
I chcę, by dorośli o mnie dbali,
bym mógł szczęśliwie dorastać.
Bo prawo do szczęścia każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

2. Każdy człowiek, nawet mały,
ma też obowiązki,
więc jak umiem, tak pomagam
mamie, tacie, siostrze.
Uczę się najlepiej jak potrafię,
by kiedyś dobrze pracować.
Bo obowiązki każdy ma,
nawet gdy ma mało lat.

Władysław Bełza

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą Ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.WIERSZ M.Brykczyńskiego "O prawach dziecka" NA MIESIĄC LISTOPAD:

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD:

Dziecko:

•odróżnia architekturę współczesną od zabytkowej,
•wie, gdzie mieszka -utrwalenie znajomości swojego nazwiska i adresu zamieszkania,
•zna, Hymn Narodowy ,
•wie, co to jest niepodległość?- wyjaśnienie pojęcia „niepodległość”, krótka historia.
•zna, miasta Polski-zapoznanie z największymi miastami w Polsce oraz ich symbolami.
•rozumie znaczenie domu jako bezpiecznego miejsca ludzi i zwierząt,
•uważnie słucha utworu literackiego i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści,
•interesuje się książką jako źródłem wiedzy,
•zna określenie perski dywan,
•tworzy z poznanych liter podpisy do obrazków,
•czyta globalnie wyrazy związane z tematem,
•czyta zdania obrazkowo-wyrazowe.
•posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
•liczy elementy i przedstawia ich liczbę za pomocą liczmanów,
•liczy elementy i rozumie, że ostatni liczebnik określa ich liczbę.
•rysuje linie poziome,
•podejmuje prace zespołowe w zabawach budowlano-konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych klocków.
•dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów,
•zna i śpiewa piosenki ,
•uczestniczy w zabawie ze śpiewem ,
•przestrzega reguł zabawy,
•poznaje liczby 5,6,
•rozpoznaje kształt liter :I,i, T,t, D,d, ,K,k,
•uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;
•poznaje prace osób wykonujących różne zawody architekt, murarz ,dostrzega korzyści z ich pracy.
•zna, prawa i obowiązki – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej „Prawa i obowiązki”; dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych praw i obowiązków.
•wie, co służy zdrowiu? – zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach „Co dla zdrowia?”; poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach.
•zna, urządzenia domowe dawniej i dziś – zabawy badawcze; zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego.